Montáž, opravy a prodej autoskel pro všechny tipy osobních, nákladních, dodávkových vozidel, autobusů, stavebních strojů ap. včetně příslušenství. Lepení prasklin Snel metodou Americké firmy Origo Vision

bezpečnostní značení autoskel firmy CEBIA

Chcete snížit pravděpodobnost odcizení Vašeho vozidla o 96%?

Cebia, spol. s r. o. jako první, v roce 1991, zavedla v ČR systém bezpečnostního značení automobilových skel kódem SBZ OCIS, který byl vyvinut ve spolupráci s Policií ČR.

Základní myšlenka preventivní ochrany vozidla před krádeží pomocí značení skel automobilů je velmi jednoduchá, a v této jednoduchosti je její síla.

Principem je faktické znehodnocení vozidla pro zloděje. Každý, kdo musel z jakékoli příčiny přesklít celý automobil ví, že to přišlo řádově na dvacet a více tisíc korun. O tyto peníze zloděj nutně přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými skly. Další ztrácí při samotném prodeji. Skla každého automobilu jsou totiž označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby - v drtivé většině případů odpovídající roku výroby vozidla. Pokud např. zloděj dnes odcizí vozidlo značky Škoda Octavia roku výroby 2000 (na všech sklech takového automobilu je v homologační značce uveden rok výroby skla - rok 2000) s označenými skly kódem SBZ OCIS, musí taková skla pro legalizaci odcizeného vozu v ČR vyměnit. Zloděj bude muset sehnat nejen kompletní sadu skel, ale ještě skel roku výroby 2000 - a to není jistě snadný úkol. Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést výměnu skel za skla zcela nová (tj. s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může znamenat pouze dvě věci, buď bylo vozidlo v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás částku za značení oken 1800,- Kč (což představuje např. sobotní nákup v hypermarketu) raději ušetří, mají si zloději na ulicích stále z čeho vybírat, a také vybírají.

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 25.000. Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia, spol. s r.o. vykazuje, na vybraném vzorku 100.000 vozidel, o 96% nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na 1 odcizené vozidlo s označenými skly připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Cebia, spol. s r.o. nabízí dvě varianty ochranného značení skel Vašeho vozidla. Oba způsoby značení jsou z pohledu účinnosti rovnocenné, zásadní rozdíl je však v rychlosti realizace.

A. Systém SBZ OCIS = "okamžité provedení"

B. Systém EUROVIN OCIS = "provedení s objednáním"

Ochranné značení spočívá ve vypískování vnějších identifikačních znaků na skla vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení "Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" (vzor - Osvědčení, Certifikát) a identifikační karty OCIS.

 

Profesionálním provedením značení - pískováním, je dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti. Nedílnou součástí bezpečnostního značení skel EUROVIN OCIS a SBZ OCIS je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.

Cílem Systému OCIS je snižovat počet odcizených vozidel, nalézat tato odcizená vozidla a navracet je původním majitelům.

Registrace vozidla v Systému OCIS nabízí majiteli vozidla pokrádežový servis pracoviště HelpDesk OCIS v případě odcizení vozidla. Jako příklad těchto služeb uveďme dopravu nalezeného vozidla ze zahraničí. Doprava, respektive cena dopravy odcizených vozidel nalezených mimo republiku, je často tak drahá, že řadě motoristů znemožňuje navrácení vozidla. A právě tato doprava vozidla zpět do ČR je klientům Cebia, spol. s r.o. plně hrazena.

HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.

Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém ochranného značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.

 

PROVĚŘOVÁNÍ VOZIDEL :

Můžeme rovněž zjistit základní údaje o vašem vozidle, rok výroby, prověřit zda není odcizené nebo v evidenci leasingové společnosti, ověřit stav kilometrů, jestli nebyl jejich stav upraven a další.